Artist Tudor Fabian
home :: harta site-ului :: despre site
Noutăţi & Publicaţii

Concept & creaţie: proiectul “Portal”

Concept & creaţie: proiectul “Portal” Proiectul “Partal”, este un proiect care creează şi generează serii de structuri transformabile pe baza repetiţiei. Elementul schimbărilor oferă trecerea de la structurile tridimensionale la cele bidimensionale prin intermediul clişeelor grafice, care la diferite propuneri de mişcare imprimă sau formează diverse variaţii de imagini. Imaginile sunt stampate manual pe pânză prin diferite metode de tipar în gamă monocromă ca contrast, uneori major, uneori minor, cu ajutorul presei. Esenţialul acestui proiect este reprezentarea stării de mişcare şi modificare permanentă în care artistul, spectatorul poate interveni menţinând ordinea compoziţiei, reţinând din întregul material vizual perceput un joc mereu reluat de orizontale, verticale şi diagonale peste care se suprapune un sistem de semne, de amprente, de accente grafice. Planurile pe suprafaţa imaginii sunt degajate de orice intenţie descriptivă ele nereţinând decât direcţionările concrete identificate in trasee geometrice ce se întretaie sau se succed în ritmuri de linii sau de câmpuri valorice, care ţin de o ordine mereu imprevizibilă.
Funcţia şi forma, două laturi perfect aderente, îşi schimbă locul. Forma devine un proces de creaţie, acesta la rândul lui ne aduce la un sistem de joc, unde prin interacţiune, prin rotire, putem vizualiza clişeele perfecte plasate pe faţetele triunghiulare ale obiectului tridimensional, sau genera noi variaţii prin combinarea fragmentelor din care se construiesc clişeele perfecte. Funcţia devine rezultatul procesului de creaţie şi este axat pe pânză.
Făcându-mi studiile la academia de arte din Kiev la facultatea de grafică, foarte des mă gândeam cum s-ar putea realiza grafica monumental. Dar monumental în tot sensul cuvântului: cu formate foarte mari ce ar depăşi formatul obişnuit al hârtiei şi al talerului de presă. Ideea de a tipări pe pânză mi-a venit mai târziu şi am realizat-o pentru prima dată în seria de lucrări “Grafica azi”, mai târziu în proiectul “Zbucium”, mai apoi în proiectul “Portal”. Avantajul pânzei ca material pentru imprimare este posibilitatea realizării manipulărilor tehnice de grafică în cadrul unei stampe. Pentru exprimarea ideii principale in proiectul “Portal” pânza a fost materialul ideal destinat tiparului cu format mare, spre deosebire de hârtie. Tot pânza îndeplineşte şi funcţia de a transmite mesajul vizual al “obiectului” obţinut în proiectul dat.
caută
OFERTA

album Amintiri

1250 €

© 2008 tudor fabian